Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (dawniej nazywana popularnie Tercjarstwem Franciszkańskim)

Słowami Tomasza z Celano, jednego z pierwszych biografów św. Franciszka rozpoczyna się kronikarski zapis początków powstania Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii Matki Bożej Anielskiej na Wierzbnie w Warszawie: „Wielu z ludu, szlachcice i plebejusze, duchowni i świeccy dotknięci tchnieniem Bożym zaczęli garnąć się do św. Franciszka pragnąc pod Jego kierownictwem żyć. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawienia odpowiednią dla każdego stanu”.
Dalej czytamy: „Pragnąc wiernie realizować w swym życiu kapłańskim ideały św. Franciszka i innym w tym dopomagać, pracujący wówczas w kaplicy przy Al. Niepodległości 52 o. Kasjan Kutyba, zainspirował osoby świeckie do pójścia śladami św. Franciszka. Myśl ta zrodziła się podczas Triduum przed uroczystością św. Franciszka w październiku 1982 r. Pierwsi kandydaci rozpoczęli nowicjat 6 grudnia 1982 r., a w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 1983 r. pierwszą profesję złożyło 13 osób. Należy wspomnieć, że wówczas nie istniały struktury FZŚ w obecnym kształcie, dlatego formacja kandydatów na poszczególnych etapach formacji odbywała się pod kierunkiem o. Kasjana, co owocuje do dnia dzisiejszego.

Wkrótce po powstaniu wspólnoty rozpoczęła się budowa kościoła, w której siostry i bracia tercjarze aktywnie uczestniczyli pomagając w przygotowywaniu placu pod budowę; w późniejszym czasie wspomagali również zbiórkę ofiar pieniężnych pośród parafian. W tym okresie powstał również franciszkański zespół charytatywny pomagając w rozdzielaniu napływających wówczas darów z zagranicy, aby wspomóc osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Wspólnota stopniowo się powiększała, nieustannie angażowała się w pracę na rzecz parafii; kolejno wybierane rady wspólnoty wraz z kapłanami, którzy pełnili funkcję asystentów duchowych, troszczyły się o odpowiednią formację organizując pielgrzymki do bliższych i dalszych sanktuariów maryjnych, proponując uczestniczono w rekolekcjach zamkniętych i innych formach sprzyjających rozwojowi duchowemu oraz szerzeniu franciszkańskiego braterstwa.

Przemiany społeczne związane z przełomem lat 80 i 90 ubiegłego wieku, a także restrukturyzacja diecezji polskich w roku 1992 wpłynęła na organizację Trzeciego Zakonu, który przyjął oficjalną nazwę Franciszkański Zakon Świeckich (która to nazwa od wielu już lat była stosowana w Kościele w ramach odnowy soborowej, czyli od zmian wprowadzonych decyzjami bł. Pawła VI, papieża). Od tego czasu bracia i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaczęli z jeszcze większą energią i aktywnością uczestniczyć w różnorodnych spotkaniach szkoleniowo-formacyjnych zarówno na szczeblu struktur narodowych, jak i na forum międzynarodowym. Ten czas na płaszczyźnie parafialnej związany był z nieustannym angażowaniem się w organizowanie pomocy dla osób samotnych i ubogich (tu wspomnieć trzeba na pomoc udzielaną ofiarom zmian związanych z przekształceniami w sferze gospodarczej; z czasem tę pomoc przejął parafialny Caritas). Ponadto wspólnota podejmowała bieżące zadania w miarę potrzeb i możliwości wobec osób i instytucji zewnętrznych: pomoc starosądeckim Klaryskom w przyjmowaniu pielgrzymów, udzielaniu informacji, pełnieniu roli przewodników, a także informowanie o wszystkich trzech Zakonach założonych przez św. Franciszka; pomoc braciom dolorystom i siostrom albertynkom, czego owocem była wydana w 2003 r. książka biograficzna o Świętym Bracie Albercie; zobowiązanie w celu systematycznego wspierania finansowego na rzecz misyjnego programu edukacyjnego "Nadzieja", którego koordynatorem jest Sekretariat Misyjny Prowincji Matki Bożej Anielskiej; składanie skromnych ofiar na kształcenie dzieci niedowidzących w Laskach koło Warszawy.

Siostry i Bracia ze Wspólnoty zawsze chętnie angażują się w pomoc dla swojego kościoła parafialnego, w ustalone dni prowadzą modlitwę różańcową, przygotowują nabożeństwo Trnsitus (upamiętniające śmierć św. Franciszka), wspomagają prowadzących nabożeństwo Drogi krzyżowej (w listopadzie oraz w okresie Wielkiego Postu), przygotowują jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała, a w lipcu organizują wyjazd autokarem na Ogólnopolską Pielgrzymkę FZŚ na Jasna Górę, na którą zapraszają również chętne osoby sympatyzujące z Tercjarstwem.

W każdy poniedziałek o godz. 17.45 Wspólnota Franciszkanów Świeckich odmawia razem z innymi wiernymi Koronkę franciszkańską ku czci siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny, następnie razem z Siostrami Franciszkankami Niepokalanej animują Eucharystię połączoną z Nieszporami, podczas których modlą się o nowe powołania do Zakonów franciszkańskich oraz o ducha wytrwałości dla tych, którzy obrali tę drogę życia.

Efektem modlitwy i wielu cennych inicjatyw, w tym między innymi szerzenia kultu św. Jana XXIII, papieża, tercjarza franciszkańskiego, i bł. Anieli Salawy oraz coroczne organizowanie niedziel powołaniowych jest systematyczne powiększanie się wspólnoty o nowe osoby. Wszyscy zgłaszający się mogą liczyć na życzliwe przyjęcie, a jeśli spełniają wymogi określone w Regule i Konstytucjach Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą również liczyć na formalne członkostwo. Zainteresowani wstąpieniem do naszej Wspólnoty mogą otrzymać informacje podczas spotkań organizowanych w III niedziele poszczególnych miesięcy (rozpoczęcie o godz. 14.00 w kaplicy klasztornej) oraz w ostatnie poniedziałki na spotkaniach formacyjnych, które zaczynają się o godz. 16.00.

Przełożonym Wspólnoty jest s. Marta  Piwowarska martapiv@o2.pl
Asystentem duchowym jest o. Zenon Styś e-mail: ora@wp.pl
Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce – s. Emilia Nogaj – przełożona narodowa

Rada Narodowa w następującym składzie:

  • s. Emilia Nogaj – przełożona narodowa – Region Poznański
  • br. Antoni Urban – zastępca przełożonej – Region Radomski
  • s. Joanna Szelągowska – sekretarz – Region Poznański
  • s. Joanna Berłowska – radna do spraw formacji – Region Warszawski
  • s. Anna Jagosz – skarbnik – Region Olsztyński
  • s. Leokadia Puto – radna do spraw Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka – Region Katowicki
  • s. Barbara Lis – radna – Region Warszawski
  • br. Marian Radzaj – radny – Region Warszawski

     Więcej informacji o Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce można poznać na stronę internetową: www.fzs.info.pl

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.090120077133179