Caritas

 

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas został powołany w 2002 r.      

W raz z głoszeniem dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie prowadzono działalność w sferze niesienia pomocy osobom potrzebującym – liczne tego przykłady znajdujemy w Dziejach Apostolskich oraz innych pismach Nowego Testamentu (zresztą i w księgach starotestamentowych też możemy przeczytać o wspieraniu potrzebujących). Na przestrzeni wieków, aż po dzień dzisiejszy, gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak podstawowych środków do życia, gdzie są cierpiący, nękani chorobami, samotni i stroskani - tam chrześcijańska miłość winna ich szukać i znajdować, pomagać i wspierać.

W naszej grupie działamy na zasadzie wolontariatu (zaangażowanych jest 8 osób, niekiedy pomaga nam młodzież). Systematyczną pomoc świadczymy rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym i samotnym; organizujemy ją zarówno w miejscowym punkcie pomocy, który znajduje się w przedsionku dolnego kościoła, jak i poprzez odwiedzanie naszych podopiecznych w ich domach. Okresowo również organizujemy pomoc udzielając dofinansowania na zakup przyborów szkolnych, wspierając organizację wycieczek czy też udział w koloniach letnich organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Stałą pomocą objętych jest około 150 osób żyjących w osamotnieniu, jak i w rodzinach, zazwyczaj wielodzietnych lub rozbitych; w okresach przedświątecznych liczba ta wzrasta.

O fundusze na naszą działalność troszczy się przede wszystkim nasz patron – św. Antoni Padewski, przy figurze którego jest w kościele nasza skarbonka; ponadto we wtorki można otrzymać po Mszach świętych „Chlebki św. Antoniego”, kwestujemy w II niedzielę wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, rozprowadzamy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz uzyskujemy fundusze z odpisu 1% rocznego podatku od osób fizycznych.

Dyżury Parafialnego Zespołu Charytatywnego Caritas odbywają się przy wejściu do dolnego kościoła (od strony ul. Modzelewskiego 98A). W pierwsze wtorki poszczególnych miesięcy, w godz. od 15.00 do 17.00 wydawana jest żywność; w pozostałe wtorki dyżurujemy od 16.00 do 17.00 udzielając drobnej, doraźnej pomocy, a głównie skupiamy się na udzielaniu porad i innych informacji oraz przyjmując zgłoszenia.


Modlitwa codzienna członków Parafialnych Zespołów Caritas o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich (Św. siostra Faustyna, Dzienniczek 163)
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię swego serca.
Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (...)
Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.
Amen.

Dnia 19.11.2017r. odbyła się Uroczystość w naszej parafii.  1 Światowy Dzień Ubogich ,oraz 15-lecie
Parafialnego Zespołu Caritas
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Wymienionym Ofiarodawcom  Dziękujemy bardzo za wsparcie tej uroczystości:
 
 
"cukiernia ,,Karolinka Beata Właszczuk,,
 
Znalezione obrazy dla zapytania zakład mięsny wierzejki
 
Znalezione obrazy dla zapytania łuków zakłady mięsne
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania walczak cukiernia
 
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania piekarnia wawerska mat
 
Komunikat 
 
 

 

Prosimy o modlitwę w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych

i sanitarnych, mudurowych.

W sprawie udzielanej pomocy kontakt z Przewodniczącą Parafialnego Zespołu Caritas tel.kom. 606-922-770

 

 

Kolonie 2020

 

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii Covid-19, Caritas AW nie będzie organizować wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

 

           

IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
“Wyciągnij rękę do ubogiego”
 

                                                                                                     

 

                    

 

 
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
89 0.079008817672729