Franciszkański Zakon Świeckich

 

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

 

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (dawniej nazywana popularnie Tercjarstwem Franciszkańskim)

 

Słowami Tomasza z Celano, jednego z pierwszych biografów św. Franciszka rozpoczyna się kronikarski zapis początków powstania Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii Matki Bożej Anielskiej na Wierzbnie w Warszawie: „Wielu z ludu, szlachcice i plebejusze, duchowni i świeccy dotknięci tchnieniem Bożym zaczęli garnąć się do św. Franciszka pragnąc pod Jego kierownictwem żyć. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawienia odpowiednią dla każdego stanu”.

 

Dalej czytamy: „Pragnąc wiernie realizować w swym życiu kapłańskim ideały św. Franciszka i innym w tym dopomagać, pracujący wówczas w kaplicy przy Al. Niepodległości 52 O. Kasjan Kutyba OFM, zainspirował osoby świeckie do pójścia śladami św. Franciszka. Myśl ta zrodziła się podczas Triduum przed uroczystością św. Franciszka w październiku 1982 r.” Pierwsi kandydaci rozpoczęli nowicjat 5 grudnia 1982 r., a w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny –
8 grudnia 1983 r. pierwszą profesję złożyło 14 osób. Należy wspomnieć, że wówczas nie istniały struktury FZŚ w obecnym kształcie, dlatego formacja kandydatów na poszczególnych etapach formacji odbywała się pod kierunkiem o. Kasjana, co owocuje do dnia dzisiejszego.

 

Wkrótce po powstaniu wspólnoty rozpoczęła się budowa kościoła, w której siostry i bracia tercjarze aktywnie uczestniczyli pomagając w przygotowywaniu placu pod budowę; w późniejszym czasie wspomagali również zbiórkę ofiar pieniężnych pośród parafian. W tym okresie powstał również franciszkański zespół charytatywny pomagając w rozdzielaniu napływających wówczas darów z zagranicy, aby wspomóc osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wspólnota stopniowo się powiększała, nieustannie angażowała się w pracę na rzecz parafii; kolejno wybierane rady wspólnoty wraz z kapłanami, którzy pełnili funkcję asystentów duchowych, troszczyły się o odpowiednią formację organizując pielgrzymki do bliższych i dalszych sanktuariów maryjnych, proponując uczestniczono w rekolekcjach zamkniętych i innych formach sprzyjających rozwojowi duchowemu oraz szerzeniu franciszkańskiego braterstwa.

 

Przemiany społeczne związane z przełomem lat 80 i 90 ubiegłego wieku, a także restrukturyzacja diecezji polskich w roku 1992 wpłynęła na organizację Trzeciego Zakonu, który przyjął oficjalną nazwę Franciszkański Zakon Świeckich (która to nazwa od wielu już lat była stosowana w Kościele w ramach odnowy soborowej, czyli od zmian wprowadzonych decyzjami św. Pawła VI, papieża). Od tego czasu bracia i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaczęli z jeszcze większą energią i aktywnością uczestniczyć w różnorodnych spotkaniach szkoleniowo-formacyjnych zarówno na szczeblu struktur narodowych, jak i na forum międzynarodowym. Ten czas na płaszczyźnie parafialnej związany był z nieustannym angażowaniem się w organizowanie pomocy dla osób samotnych i ubogich (tu wspomnieć trzeba na pomoc udzielaną ofiarom zmian związanych z przekształceniami w sferze gospodarczej; z czasem tę pomoc przejął parafialny Caritas). Ponadto wspólnota podejmowała bieżące zadania w miarę potrzeb i możliwości wobec osób i instytucji zewnętrznych: pomoc starosądeckim Klaryskom w przyjmowaniu pielgrzymów, udzielaniu informacji, pełnieniu roli przewodników, a także informowanie o wszystkich trzech Zakonach założonych przez św. Franciszka; pomoc braciom dolorystom i siostrom albertynkom, czego owocem była wydana w 2003 r. książka biograficzna o Świętym Bracie Albercie; zobowiązanie w celu systematycznego wspierania finansowego na rzecz misyjnego programu edukacyjnego "Nadzieja", którego koordynatorem jest Sekretariat Misyjny Prowincji Matki Bożej Anielskiej; składanie skromnych ofiar na kształcenie dzieci niedowidzących
w Laskach koło Warszawy.

 

Siostry i Bracia ze Wspólnoty zawsze chętnie angażują się w pomoc dla swojego kościoła parafialnego, w ustalone dni prowadzą modlitwę różańcową, przygotowują nabożeństwo Transitus (upamiętniające śmierć św. Franciszka), wspomagają prowadzących nabożeństwo Drogi krzyżowej (w listopadzie oraz w okresie Wielkiego Postu), przygotowują jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała, a w lipcu organizują wyjazd autokarem na Ogólnopolską Pielgrzymkę FZŚ na Jasną Górę, na którą zapraszają również chętne osoby sympatyzujące z Tercjarstwem.

 

W każdy poniedziałek o godz. 17.45 Wspólnota Franciszkanów Świeckich odmawia razem z innymi wiernymi Koronkę franciszkańską ku czci siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny, następnie razem z Siostrami Franciszkankami Niepokalanej animują Eucharystię połączoną z Nieszporami, podczas których modlą się o nowe powołania do Zakonów franciszkańskich oraz o ducha wytrwałości dla tych, którzy obrali tę drogę życia.

 

 

 

Przełożoną Wspólnoty jest s. Barbara Bogusławska de la Grange - e-mail: bdlg@wp.pl

 

Asystentem Duchowym - O. Zenon Styś OFM - e-mail: ora@wp.pl

 

Z naszej Wspólnoty wywodzi się wieloletnia Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce – s. Joanna Berłowska, aktualnie Zastępca Przełożonej Narodowej  FZŚ w Polsce - e-mail: jberlowska@wp.pl

 

 

 

 

 

ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

 

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

 

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

 

Rada Narodowa FZŚ w Polsce

 

XII Kapituła Narodowa FZŚ 21 - 22 października 2022 Niepokalanów

 

Skład Rady Narodowej: 

 

  • Przełożona Narodowa s.Emilia Nogaj ofs (Region Poznański) e-mail: emilianogaj@wp.pl
  • Z-ca s. Joanna Berłowska ofs (Region Warszawski)   jberlowska@wp.pl
  • Sekretarz  br. Jerzy  Czaiński ofs (Region Poznański)
  • Formacja s. Jolanta Bogdanów ofs (Region Poznański)
  • Skarbnik s. Anna Jagosz ofs (Region Olsztyński) e-mail: 
  • Radny MF i RF br. Jarosław Zalewski ofs (Region Łódzki)
  • Radny do kontaktu międzynar. br. Sławomir  Kowalski ofs (Region Warszawski)
  • Z-ca Elizabeth Topash ofs (Region Przemyski)
  • Radny s. Anna Berłowska ofs (Region Warszawski)
  • Radna s. Leokadia Puto ofs (Region Katowicki) e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
93 0.08762788772583