Wspólnota zakonna

We wspólnocie klasztornej braci mniejszych (popularnie: franciszkanów) na Wierzbnie jest jedenastu kapłanów. Poznajcie nas, zobaczcie kim jesteśmy i co robimy, jakie nam powierzono zadania i gdzie się udzielamy.

Anzelm Szteinke, najstarszy kapłan w naszej wspólnocie, rzec można senior albo jubilat, bowiem sakrament święceń przyjął w roku 1964; w latach 1978 – 1984 pełnił funkcję Ministra Prowincjalnego naszej Prowincji, a przez cały czas swojej działalności troszczy się o upamiętnienie wydarzeń historycznych dotyczących Zakonu i Prowincji.

Cezary Chustecki, jest proboszczem naszej wspólnoty parafialnej. „Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, aby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa” (Kanon 519 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Dezyderiusz Pol, zajmuje się pracą naukową na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii), a w działalności duszpasterskiej koncentruje się na współpracy z Equipes Notre-Dame.

Eryk Hoppe, gwardian domu zakonnego. „Gwardian mocą władzy zwyczajnej kieruje domem (…) w wypadkach określonych przez prawo, według norm konstytucji i statutów [generalnych]; gwardiani niech pokornie i w duchu służby sprawują otrzymaną władzę. Posłuszni woli Bożej w wypełnianiu tego obowiązku, niech troszczą się o braci jak o synów Bożych i szanując ludzką godność, niech odwołują się do ich dobrowolnego posłuszeństwa” (por. art. 175 § 3; art. 185 § 2 Konstytucji Generalnych Zakonu Braci Mniejszych). We wspólnocie parafialnej pełni posługę wikariusza.

Jakub Kowalczyk należący do naszej wspólnoty zaangażowany jest w przygotowanie do podjęcia pracy misyjnej w Kamerunie.

Kamil Łętowski jest zakonnikiem, który służy pomocą w codziennych zadaniach duszpasterskich oraz innych zadaniach właściwych dla naszego domu zakonnego.

Krzysztof Sroka, katecheta w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego; na forum parafii inicjator i koordynator akcji „Makulatura na misje” oraz opiekun Kręgu Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie.

Robert Konik, pełni funkcję wikariusza domu zakonnego; zaangażowany jest w posługę we Franciszkańskim Centrum Duchowości i Kultury gdzie odbywają się spotkania, głównie modlitewne (adoracyjne), rekolekcyjne i inne, podczas których pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji duchowej.

Tomasz Żychowicz, jest wikariuszem parafii oraz katechetą w XLIX Liceum Ogólnokształcącym im. Johanna Wolfganga Goethego.

Zacheusz Baran, który ponownie zawitał do naszej wspólnoty pracuje w Zespole Szkół nr 3 w Warszawie i to nie tylko jako katecheta! 

Zenon Styś, drugi pod względem starszeństwa wieku zakonnik naszej wspólnoty; przed laty zorganizował Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, dziś posługuje na rzecz Sióstr Franciszkanek Niepokalanej oraz innych zgromadzeń jako spowiednik.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
61 0.13587498664856