Harmonogram prac synodu na temat synodalności Kościoła

 

9 października 2021 rozpoczął się w Kościele katolickim synod „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Prace synodalne pierwszego etapu diecezjalnego, który trwa od  17.10.2021 do 24.06.2022, polegają na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego oraz wzajemnym dzieleniu się doświadczeniem i przeżywaniem wiary w Kościele. Konsultacje odbywają się na trzech drogach:

1. na szczeblu parafialnym, podczas którego, w oparciu o wypowiedzi parafian, ale także osób oddalonych od Kościoła zamieszkujących obszar parafii, zostaną sformułowane wnioski na tematy wskazane w pytaniach, których dotyczy ankieta synodalna;

2.  na szczeblu diecezjalnym, podczas którego wypowiedzieć mają się wyznaczone osoby z instytutów i stowarzyszeń katolickich, przedstawiciele wspólnot zakonnych oraz osoby ze środowisk naukowych i intelektualnych, działających na terenie archidiecezji warszawskiej;

3. przez zastosowanie sposobów komunikacji elektronicznej, która ma charakter wspomagający. Za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://synod.mkw.pl/ każdy może zgłosić swój akces w pracach synodalnych. Na stronie https://synod.mkw.pl/o-synodzie/ znajdują się ponadto, dokumenty synodalne oraz krótkie filmy wyjaśniające, czym jest synod.

 

Harmonogram prac synodalnych w Archidiecezji Warszawskiej

 

Konsultacje na szczeblu parafialnym:

17 października 2021 – rozpoczęcie synodu Mszą Świętą w Archikatedrze Warszawskiej

3 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji na szczeblu parafialnym i rozpoczęcie prac na poziomie dekanatów

17.04.2022 – zakończenie konsultacji na szczeblu dekanatów

24 czerwca 2022 – uroczyste zakończenie prac synodalnych na etapie diecezjalnym w katedrze i przedstawienie dokumentu końcowego

 

Harmonogram prac synodalnych w Parafii Matki Bożej Anielskiej:

17 października 2021 – rozpoczęcie synodu wraz z całą archidiecezją uczestnictwem w Mszy Świętej w Archikatedrze Warszawskiej, przez osoby wyznaczone przez ojca Proboszcza do koordynowania prac synodalnych w parafii

24 listopada 2021 – rozpoczęcie synodu na terenie parafii Eucharystią w intencji synodu, poprzedzoną nabożeństwem Drogi Krzyżowej przygotowanej przez panią Joannę Berłowską. Po Mszy Świętej pierwsze spotkanie synodalne, przeznaczone przede wszystkim dla członków grup parafialnych

25 listopada 2021 – I spotkanie on-line osób kontaktowych z parafialnych zespołów synodalnych z odpowiedzialnymi za etap diecezjalny Synodu w Archidiecezji Warszawskiej, w którym, z ramienia naszej parafii, udział bierze pani Barbara Jelonek

1 grudnia 2021 – drugie spotkanie synodalne, skierowane do wszystkich osób zamieszkujących teren parafii, poprzedzone Liturgią Eucharystyczną oraz odśpiewaniem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

9 stycznia 2022 – niedziela synodalna. Podczas każdej Mszy Świętej homilię na temat synodu wygłosi o. Jacek Biegajło OFM.

10 stycznia 2022 – II spotkanie on-line osób kontaktowych z parafialnych zespołów synodalnych z odpowiedzialnymi za etap diecezjalny Synodu w Archidiecezji Warszawskiej, w którym, z ramienia naszej parafii, udział bierze pani Barbara Jelonek

20 lutego 2022 – opublikowanie na stronie internetowej parafii ankiety synodalnej. Ankieta dostępna będzie również w formie papierowej po każdej Mszy Świętej.

27 lutego 2022 – zebranie ankiet do opracowania

3 lutego 2022 – adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji synodu

11 marca 2022 – Droga Krzyżowa w intencji synodu wewnątrz kościoła

26 marca 2022 – Droga Krzyżowa w intencji synodu ulicami parafii

3 kwietnia 2022 – przekazanie dokumentu stanowiącego rezultat prac synodalnych na terenie parafii do konsultacji na szczeblu dekanatu.

 

Harmonogram dalszych prac synodalnych w Kościele katolickim:

do 15 sierpnia 2022 – przygotowanie przez episkopaty syntezy wszystkich prac diecezjalnych

wrzesień 2022 – ogłoszenie Instrumentum Laboris (Narzędzia Pracy), czyli przewodnika dyskusji synodalnej, uwzględniając wkład zawarty w dokumentach otrzymanych od kościołów lokalnych z naukami Kościoła na ten temat i innymi istotnymi materiałami

Rozpoczyna się etap kontynentalny synodu. Obrady będą odbywały się w siedmiu regionach (kontynentach) świata.

marzec 2023 – publikacja siedmiu końcowych dokumentów etapu kontynentalnego

czerwiec 2023 – publikacja Instrumentum Laboris II

październik 2023 – synod biskupów w Rzymie, publikacja dokumentu końcowego, realizacja konkluzji synodu w diecezjach.

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
89 0.060492038726807