14 maja 2019

Krótka historia 8 modlitw maryjnych

Modlitwy maryjne są bardzo cenioną w Kościele praktyką duchową. Na przestrzeni wieków powstało ich wiele. Kilka z nich na trwałe wpisuje się w Tradycję Kościoła

Anioł Pański 

Modlitwa ta przechodziła wiele zmian. Obecną wersję zatwierdził papież Benedykt XIV w XVIII wieku. Głęboko biblijna treść (skomponowana z wersetów biblijnych), pomaga dostrzec prawdę, że przez Maryję człowiek jest prowadzony do Jezusa. Dlatego zawierzając Bożemu prowadzeniu Tradycja związała tą modlitwę z proszeniem o pokój i bezpieczeństwo.  

Magnificat 

Słowa te wypowiedziała Maryja po usłyszeniu i przyjęciu zaproszenia do tego, by stać się Matką Syna Bożego (Łk 1, 46-55). Modlitwa ta jest więc głęboko biblijna. Jest słowami z Pisma Świętego, a do tego Maryja używa licznych w swoim Magnificat używa wielu odniesień do Starego Testamentu. Można więc powiedzieć, że jest niejako Biblią w Biblii. Jest szkołą postawy na modlitwie. Uwielbienie i wychwalanie Boga jest modlitwą niebiańską. Warto tak jak Maryja dostrzegać te wszystkie rzeczy, które dla nas robi Bóg. 

Zdrowaś Maryjo 

Ta modlitwa należała do pierwszych odmawianych przez Kościół. Ale ostateczny kształt przybrała jednak dopiero w XVI wieku. Druga część – suplikacja Kościoła – została wprowadzona w VII wieku i jest prawdopodobnie wyrazem rodzącego się przekonania, że uwielbienie Maryi może być droga do upraszania łask. Mistrzowie duchowi podkreślają wielką moc tej modlitwy 

Pod Twoją obronę 

Jest najstarszą modlitwą maryjną. Pochodzi z III wieku z Egiptu, kiedy to chrześcijanie byli prześladowani przez cesarzy rzymskich. Już wtedy rozumiano rolę Maryi jako pośredniczki między Bogiem i człowiekiem. Również dziś za Jej pośrednictwem możemy prosić Boga o opiekę, pomoc i prowadzenie. 

Litania loretańska 

Niestety nic nie wiadomo o jej autorze ani dacie powstania. Wiadomo jedynie, że była znana w okolicach Lotero (stąd jej nazwa) i włączona do kultu sanktuarium Świętego Domku w Loreto. Domek ten, jak głosi legenda, zamieszkiwała Najświętsza Maryja Panna i w sposób cudowny został przeniesiony z Nazaretu właśnie do Loreto. Wezwania litanii podkreślają macierzyństwo i cnoty Matki Bożej, ale też przywołują Jej tytuły powszechne i tytuły, jako Królowej wspólnoty świętych. 
 
Od XVII wieku papieże zakazywali dodawania nowych wezwań do 51 przyjętych uwielbień. W XX wieku dodano kilka wezwań m.in. „Królowo Pokoju”, „Królowo Różańca Świętego”, a także „Królowo Wniebowzięta”. 
 
Litania szczególnie zwraca uwagę na pośrednictwo Maryi. 

Apel Jasnogórski 

Dotychczas nie udało się ustalić kto jest autorem treści Apelu. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że bardzo polecali tą modlitwę zarówno kard. Stefan Kardynał Wyszyński, jak i papież Jan Paweł II.  

Apel Jasnogórski jest wieczorną modlitwą do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji ojczyzny i Kościoła. Jest zawierzeniem nie tylko Kościoła w Polsce, ale całego świata. 
 
Jestem przy Tobie – co oznacza, że chcę być z Bogiem dziś i zawsze. 

Pamiętam – że Maryja jest Matką i Królową, pomaga w życiu codziennym zachowywać prawo Chrystusa, pamiętać o nim. 
Czuwam – by wszystko we mnie było poddane woli Maryi i Jej Syna. Czuwam nad czynem, słowem i myślą. 

Akt oddania 

Autorem słów Aktu Oddania jest biskup Antoni Pawłowski. Biskup Karol Wojtyła w rozważaniach majowych w 1963 roku zauważył, że bardzo dobrze, jeśli akt oddania się Jezusowi wyrazi się przez oddanie ma własność Matce Najświętszej. Jest to osobiste oddawanie Maryi, a za Jej pośrednictwem Bogu, wszystkich aspektów życia, nie tylko swojego, ale też bliskich i całego Kościoła. To nauka doskonała szukania i przyjmowania woli Bożej. 

Różaniec 

W średniowieczu modlitwy były traktowane jako duchowe kwiaty. Różaniec porównywano z dawaniem róż Maryi – stąd nazwa różaniec. 

Legenda głosi, że św. Dominik otrzymał różaniec od Maryi jako skuteczną pomoc w walce z herezją albigensów. Matka Boża poleciła, by nie tylko głosił kazania, ale też przeplatał je z odmawianiem psałterza, czyli 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze nasz”. Od tej pory św. Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą, w których przeplatał razem ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach. I jego kazania zaczęły przynosić owoce. 
 
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche. On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo”, które podzielił na dziesiątki przeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. 

 
Ile razu Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom z różańcem w ręku i zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w 1858 roku, tak też było w Fatimie w roku 1917. z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Dodatkowo wyrosła z Ewangelii i jest jej streszczeniem, prowadzi więc do Boga. 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
83 0.17657613754272