15 czerwca 2017

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Eucharystia w życiu św. Franciszka z Asyżu

„Całe jego wnętrze płonęło żarliwością wobec Sakramentu Ciała Pańskiego. W ogromnym zdumieniu podziwiał ową najdroższą łaskawość i najłaskawszą miłość. Często przystępował do Komunii świętej i to tak pobożnie, że innych pociągał do pobożności, a zakosztowawszy słodyczy niepokalanego Baranka, jakby upojony w duchu, bardzo często wpadał w ekstazy.”
Powyższa charakterystyka duchowej postawy św. Franciszka z Asyżu, którą przekazał nam św. Bonawentura, urzeka swą prostotą. Czytając te słowa możemy mieć pewność, że Biedaczyna ze szczególnym szacunkiem odnosił się to Najświętszej Eucharystii. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w jego czasach był Sobór Laterański IV. Decyzją tego świętego gremium określono precyzyjnie zasady odnoszące się do sprawowania sakramentów, m.in. wspomnianej Eucharystii.
„W czasach Świętego z Asyżu Eucharystia była przechowywana tylko w katedrach i większych kościołach parafialnych. Do sakramentu Eucharystii przystępowało mniej wiernych, którzy tracili poczucie wartości ofiary Mszy świętej. Sobór [ten] zredukował obowiązek przyjmowania Komunii świętej do jednego razu w roku w okresie wielkanocnym. Zatroszczył się natomiast o ożywienie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii, wydał przepisy odnoszące się do kultu Najświętszego Sakramentu, zachęcił duchowieństwo do przezwyciężania niedbalstwa w jego celebrowaniu. Papież Honoriusz III (już po zakończeniu soboru, w roku 1219) wydał bullę Sane cum olim dającą wytyczne dotyczące kultu Najświętszego Sakramentu. Miłość św. Franciszka do Eucharystii i nauczanie dotyczące tego sakramentu jest zgodne z nauczaniem soborowym i papieskim. Sam Święty napisał sześć listów odnoszących się m.in. do sakramentu Eucharystii, w których pouczał o obecności Chrystusa w Kościele, urzeczywistnianej przez Słowo Boże i sakramenty.”
„Potem dał mi Pan i daje tak wielkie zaufanie do kapłanów (…) ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna Bożego, tylko Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew, które oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. I pragnę aby te najświętsze tajemnice były ponad wszystko czczone, uwielbiane i umieszczane w godnych miejscach” (T 6. 10-11).
„Stąd usilnie radzę wam, moim panom, abyście odsunęli od siebie wszystkie troski i zabiegi i przyjmowali z uniżeniem Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego świętej pamiątce” (LRz 6).

Zapraszamy na popołudniową procesję - informacje w zakładce "Ogłoszenia".

EH

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
65 0.096673011779785