25 marca 2020

Msza Święta z o. Józefem Witko OFM

z ojcem Józefem Witko OFM

 

 

Msze Święte sprawowane są w naszej świątyni pod przewodnictwem:

 o. Józefa Witko OFM z Sekretariatu Misji i Ewangelizacji naszej Prowincji.

 

25.03.2020r tj, środa godz. 18.30

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, które jest odprawiane w ramach działalności Sekretariatu Ewangelizacji rozpoczyna się sprawowaniem Eucharystii. Po niej odbywa się dalsza modlitwa w intencji uzdrowień. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosimy Jezusa, by uzdrawiał naszych chorych. Ostatnią część modlitewnego spotkania stanowi indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk lub błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zawsze centralnym punktem jest Eucharystia, która stanowi źródło naszego uzdrowienia. Wtedy rozważane jest Słowo Boże w kontekście natury chrześcijańskiego uzdrowienia. Karmimy się nie tylko Słowem, lecz także Ciałem i Krwią Chrystusa. Pełne uzdrowienie bierze swój początek od sfery duchowej i może się dokonywać etapami. Odbywa się to poprzez sakramenty, przede wszystkim przez sakrament namaszczenia chorych, pokuty i Eucharystii. Są one ściśle związane z sakramentem chrztu. Poprzez chrzest, który przyjęliśmy, prowadzeni jesteśmy do Źródła życia. Za każdym razem, kiedy wyznajemy wiarę, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekamy się szatana i przyjmujemy na nowo Boga. Wyznanie wiary składamy obchodząc uroczystości liturgiczne, a także na niedzielnej Eucharystii. Powinniśmy W niej uczestniczyć w pełni świadomie. Uznanie własnej grzeszności, którą wyrażamy na początku Mszy Świętej, pozwala nam przyjąć Boże Miłosierdzie. Poprzez akt żalu Chrystus uzdalnia nas do godnego przyjęcia Eucharystii. On sam nas wtedy dotyka.

 

 

SEKRETARIAT MISJI I EWANGELIZACJI
PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ
OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE


Prowadzi żywą działalność formacyjno-ewangelizacyjną w całej Polsce, gromadząc tysiące wiernych na Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie, czuwaniach modlitewnych, pielgrzymkach oraz rekolekcjach, także zagranicznych. Równocześnie SE buduje Centrum Duchowości „Culmen et Fons” w Pińczowie, tzw. duchowy szpital, który ma służyć grupom oraz osobom indywidualnym w uzdrowieniu duchowym. Na ten cel przeznacza wszystkie środki pozyskane z działalności na polu ewangelizacyjnym. W 2013 roku część Centrum Duchowości „Culmen et Fons” została oddana do użytku, dzięki czemu odbywają się w nim cyklicznie kilkudniowe rekolekcje zamknięte, rekolekcje formacyjne dla grup zorganizowanych, dni skupienia, dni otwarte oraz przyjmowane są osoby indywidualne, które odbywają rekolekcje pod opieką kierownika duchowego.

Ojcowie franciszkanie prowadzą również rekolekcje dla księży. Działalność ewangelizacyjna Sekretariatu Ewangelizacji przejawia się również w organizowaniu rekolekcji w różnych ośrodkach duszpasterskich w Polsce, a także rekolekcji „w drodze” w ramach pielgrzymek, m.in. do Medjugorie, Ziemi św., Lourdes, Fatimy, Asyżu, Gargano, a także Gwadelupe. Sekretariat Ewangelizacji tworzą czterej ojcowie: o. Teodor Knapczyk (Sekretarz Ewangelizacji), o. Pacyfik Iwaszko, o. Józef Witko, o. Jakub Mentel .

W swojej posłudze ewangelizacyjnej Ojcowie współpracują z licznym gronem świeckich, specjalistów z różnych dziedzin, by tym lepiej nieść pomoc osobom z problemami natury duchowej.

 

O nauczaniu Kościoła katolickiego na temat modlitw o uzdrowienie i uwolnienie, spoczynku w Duchu Świętym i darze języków, a także o tym, czy Kościołowi katolickiemu w Polsce zagraża pentekostalizacja, opowiadał biskup pomocniczy wrocławski Andrzej Siemieniewski.

fot. flosca, pixabay, domena publiczna

W ostatnich latach w wielu polskich parafiach organizowane są modlitwy charyzmatyczne, tzw. modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Czy katolicy mogą uczestniczyć w tego typu modlitwach?

Bp Andrzej Siemieniewski: Jeśli spojrzymy na historię Kościoła, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie była w nim praktykowana od zawsze, nie jest to w Kościele żadna nowość. Pan Jezus uzdrawiał i uwalniał od złych duchów w Ewangeliach, wierni pielgrzymowali w intencji uzdrowienia do sanktuariów, opisy modlitw o uzdrowienie mamy też np. u św. Augustyna.

 

Jednak modlitwy charyzmatyczne mają często specyficzny przebieg. W ich trakcie uczestnicy modlą się w językach, doświadczają tzw. spoczynków w Duchu Świętym, czyli spontanicznego upadku na podłogę osoby modlącej się, co następuje przeważnie w wyniku praktyki nałożenia rąk przez księdza. Jak należy na to patrzeć? Czy są to opisane w Dziejach Apostolskich charyzmaty, czy może jakieś nowe, tajemnicze praktyki, które przeniknęły do Kościoła katolickiego z Kościołów protestanckich?

Bp A.S.: Jeżeli mamy rozeznawać autentyczność charyzmatów, to koniecznie musimy sięgnąć do Pisma Świętego. Cudowne uzdrowienia, podobnie jak dar języków, są wprost wymieniane w Nowym Testamencie jako charyzmaty. Inaczej jest ze wspomnianymi spoczynkami w Duchu Świętym, które wymagałyby głębszego rozeznania, ponieważ Nowy Testament o nich nie wspomina. Spoczynki są więc rzeczywiście czymś nowym.

 

Czy Kościół wypowiedział się na ten temat w jakimś oficjalnym dokumencie?

Bp A.S.: Tak. W latach 70. powstał sześciotomowy zbiór dokumentów zwanych "Dokumentami z Malines", napisany przez teologów pod przewodnictwem belgijskiego kardynała Leona Suenensa, mianowanego opiekunem Odnowy w Duchu Świętym przez papieża Pawła VI. Jeden z nich traktuje konkretnie o spoczynku w Duchu Świętym. Dokument zaleca ostrożność w posługiwaniu się tą nazwą i ostrożność w rozeznawaniu. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, a zwłaszcza odpowiedzialni za nią kapłani, częściej wracali do tych dokumentów, bo mam wrażenie, że zostały one zapomniane.

 

Jak w praktyce ma wyglądać to rozeznawanie? I kto ma rozeznawać - biskupi i księża czy wierni świeccy, którzy spotykają się z taką czy inną praktyką np. w swojej parafii?

Bp A.S.: Takie rozeznanie zdecydowanie należy do kapłana. Biskup jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na terenie jego diecezji, a proboszcz za to, co dzieje się w jego parafii. Jedną z jego funkcji jest sprawdzenie, komu pozwala głosić rekolekcje czy prowadzić modlitwę w swoim kościele i czy to, co ta osoba mówi, jest zgodne z nauką Kościoła.

 

Co może sprawić, że proboszczowi zapali się czerwone światło, jeśli chodzi o jakąś wspólnotę charyzmatyczną?

Bp A.S.: Zasada ewangeliczna jest jasna: patrzymy, czy ruch, czy wspólnota wydają dobre owoce. I w moim przekonaniu, najczęściej spotykamy się z dobrymi owocami ruchów charyzmatycznych - odradza się żywa wiara, rodzą się nowe powołania, ludzie się nawracają. Zdecydowanie częściej, jeśli już idziemy tym tropem, we wspólnotach charyzmatycznych spotykamy zielone światełka. Są oczywiście też światełka żółte, kiedy pojawiają się jakieś rzeczy odwodzące od istoty Ewangelii i przeakcentowujące marginalne czy sensacyjne zjawiska. I oczywiście światła czerwone, kiedy mamy do czynienia z zaprzeczeniem tradycji i dokumentów Kościoła czy Pisma Świętego.

 

Doświadczenie wcześniejszych spotkań podpowiada, aby przybyć do nas znacznie wcześniej, kościół-górny będzie otwarty w tym dniu o godz. 15.00

 możliwość do  nabycia dewocjonali i książki.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xpk32Jfyz8E

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2erulBUhQY

 

 

 https://www.sekretariatewangelizacji.pl/

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
82 0.23772192001343