6 stycznia 2018

Liturgiczna Służba Ołtarza

Zapisy do LSO

 

 

 

 

Św. Dominik Savio

Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do swego Oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. W trzy lata później Dominik umarł. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela: "Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki".
Papież Pius XI powiedział o nim: "Mały święty, ale gigant ducha". Beatyfikowany w 1950 roku, kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół.
Relikwie świętego znajdują się w Turynie w bazylice Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. Wspomnienie świętego obchodzone jest w kościele katolickim 5 maja.
"Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen"

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministranci

 

Polecane strony:

 

http://www.franciszkanie.edu.pl/

http://ofm.krakow.pl/wsd/

http://dsl.waw.pl/

 

Kandydat: 

Kandydatura jest to roczny okres przygotowania dzieci do spełniania funkcji liturgicznych. Zaleca się, aby formację rozpoczynać od dzieci, które przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. 

W czasie kandydatury dzieci uczą się podstawowych funkcji liturgicznych oraz poznają lepiej kościół, jako miejsce ich posługi. Są też wprowadzani w wymagania duchowe, jakie powinni spełniać, aby móc służyć w czasie Mszy świętej i innych celebracjach liturgicznych. Do czasu przyjęcia ich do grona służby liturgicznej kandydaci nie spełniają jeszcze funkcji liturgicznych. Jeśli jednak prowadzący formację uznają za słuszne, mogą dopuścić kandydatów do pełnienia niektórych funkcji w czasie Mszy świętej w ciągu tygodnia. 

Po rocznym okresie przygotowań, poprzez udzielone błogosławieństwo chłopcy mogą posługiwać przy ołtarzu i stają się młodszymi ministrantami. 

[Na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej – punkty 60, 61, 62]
 

Ministrant młodszy:

Formacja młodszych członków służby liturgicznej łączy się z pełnionymi już przez nich funkcjami liturgicznymi. Trwa ona trzy lata. W tym czasie młodsi ministranci poznają coraz lepiej funkcje liturgiczne. Są to czynności związane z darami ofiarnymi i naczyniami liturgicznymi, z niesieniem świec i krzyża, wody i kadzidła oraz mitry i pastorału. Nie podejmują oni jeszcze zadań czytania Słowa Bożego i wezwań modlitwy powszechnej.

Ministrant starszy:

Formacja starszych ministrantów trwa przez okres gimnazjum. Ma ona pomóc w dalszym rozwijaniu posiadanych umiejętności oraz umacniać w gotowości do służenia Bogu i ludziom. Należy poświęcić uwagę umiejętności skupienia i wyciszenia, pogłębianiu modlitwy, umiłowaniu słowa Bożego, ćwiczeniom dykcyjnym oraz postawie świadectwa wobec innych.

Każdy ze starszych ministrantów podejmuje systematyczną służbę w celebracjach liturgicznych zarówno w niedzielę jak i w ciągu tygodnia. W ciągu roku starsi ministranci uczestniczą w spotkaniach w grupie pod kierunkiem animatora liturgicznego. 

Funkcja lektora:

Osoby pragnące czytać słowo Boże włączają się w kurs lektorski. Przygotowują się do dobrego spełniania tej ważnej funkcji. W tej grupie są również osoby pragnące służyć przez odczytywanie w czasie liturgii wezwań modlitwy powszechnej. Po przyjęciu błogosławieństwa mogą się one włączyć w grupę modlitewną i w niej posługiwać w parafii.

[Na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej – punkt 81]

Psałterzysta:

Osoby pragnące posługiwać przez muzykę i śpiew przeżywają również bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia błogosławieństwa, które ich umacnia w spełnianiu powierzonych im zadań i rozwoju posiadanych umiejętności. Wyróżnioną grupą wśród osób śpiewających są kandydaci na psałterzystów. Włączają się oni w kurs dla nich przeznaczony.

[Na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej – punkt 81]

Posługa lektora:

Zadaniem lektora jest wspieranie kapłanów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W liturgii zostaje mu powierzone zadanie proklamacji słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma psałterzysty, może wykonać psalm między czytaniami, a jeśli nie ma diakona, może podawać intencje modlitwy powszechnej. Może on również, podobnie jak akolita, prowadzić modlitwę przy zmarłym i prowadzić przy pogrzebie stacje w domu zmarłego i na cmentarzu.

Poza liturgią lektor pomaga duszpasterzom w pełnieniu posługi ewangelizacyjnej. Oto przykładowe obszary życia wspólnoty parafialnej, które mogą być powierzone ustanowionym lektorom:

- Przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów;
- Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu katechezy dorosłych;
- Zaangażowanie w inne formy posługi słowa w parafii;
- Ożywienia misyjnych zadań parafii;
- Animowanie życia modlitewnego w parafii;
- Wspieranie rodzin przed pogrzebem i po pogrzebie bliskich.

 

 

 Podobny obraz

 

 Serdecznie zapraszamy do grona na kandydatów, ministrantów i lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza

w naszej parafii.

 

 

Plan zajęć dla LSO
 

Znalezione obrazy dla zapytania ministrant 

 

- spotkania formacyjne;

 

- zajecia sportowo-rekreacyjne;

 

- gra w piłkę nożną na orliku, a w okresie (zimowym) w sali gimnastycznej;

 

- wyjścia wspólne do pizzerii, kina;

 

- spotkania przy dobrym słodkim pysznym poczestunku;

 

- spotkania rozmowy z ciekawymi ludzmi;

 

- wycieczki i wiele innych atrakcji.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania lektor ministrant 

 

Przyjdz zobacz przekonaj się sam, czekamy na Ciebie.

 

 

 

                                Zapisy chętnych przyjmuje br. Mariusz opiekun LSO

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
64 0.087526082992554